şapyr-şupur

  1. Çaltlyk bilen, çalasyn, çalt.

    • Olar şapyr-şupur görüşdiler.

  2. Şapyrdyly çykýan ses.

    • Derýa tarapdan şapyr-şupur eşidildi.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.