şapbatlamak işlik

[şapba:tlamak]

Şapbat bilen urmak, şarpyk çalmak, şapalak bermek.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.