şapba şap‧ba

Garaşylmadyk ýerden, bada-bat, birden, duýdansyz, şarpa.

  • Öňräkden bäri garaşýan ýaly, şapba tormazy basdy. («Kolhoz günleri»)


Duş gelýän formalary
  • şapbady