şapba

Garaşylmadyk ýerden, bada-bat, birden, duýdansyz, şarpa.

  • Öňräkden bäri garaşýan ýaly, şapba tormazy basdy. («Kolhoz Günleri»)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.