şap-şup şap-şup

şap-şup etmek

  1. Bir zady çaltlyk bilen iýmek, iýip gutarmak.

    • Nahary şap-şup edip iýip gutarmak.

  2. Yzly-yzyna ogşamak, gaýta-gaýta ogşap almak.