şanlanmak şan‧lan‧mak işlik

[şa:nlanmak]

Şöhratlanmak, dabaralanmak.