şan

[şa:n]

Könelişen söz Şöhrat, dabara, hatyra.

  • Dokan halymyzyň şanyna bu gün, Üýşeris Gülleriň ýanyna bu gün.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.