şamlyk şam‧lyk

[şa:mlyk]

Agşam naharlyk, agşam nahary bolar ýaly.

  • Negada bir öýüň şamlyklaryny iýýärdiler. (N. B. Gogol, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şamlyk - şamlygy.


Duş gelýän formalary
  • şamlygam
  • şamlygy
  • şamlygyna
  • şamlygyny
  • şamlyklaryny