şamlyk

[şa:mlyk]

Agşam naharlyk, agşam nahary bolar ýaly.

  • Negada bir öýüň şamlyklaryny iýýärdiler. (N. B. Gogol, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem şamlyk - şamlygy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.