şamlamak işlik

[şa:mlamak]

Garaňkyramak, şam wagty bolmak.

aý şamlamak

Şam wagty Aý dogmak.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.