şamar

[şa:ma:r]

seret aždarha

  • Waspyňy taryp etsem ençe sözler ýaraşýar, Şamar kimin zülpleriň ýene boýna dolaşar. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.