şaman şa‧man

Etnografiýa Käbir Demirgazyk Aziýa halklarynda: jadygöý, porhan.

şaman ody

seret ot 2

  • Sen muny şaman odudyr öýdýämiň?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • şamandyr
  • şamanlar
  • şamanlarynyň