şama-şaýyrdylyk

  1. Bidereklik, netijesizlik (gürrüň hakda).

  2. Tertipsiz hereket etmeklik, eden-etdilik (iş hakda).

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem şama-şaýyrdylyk - şama-şaýyrdylygy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.