şaly

[şa:ly]

Botanika Tüwi ekini; döwülmedik gabykly tüwi.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.