şaltak

Käbir malyň guýruk tarapyndaky gatap galan hapa.

  • Bu goýun şaltak baglapdyr.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem şaltak - şaltagy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.