şaltak şal‧tak

Käbir malyň guýruk tarapyndaky gatap galan hapa.

  • Bu goýun şaltak baglapdyr.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şaltak - şaltagy.