şalt-şult

Örän çalt, çalasyn, tiz.

  • Şalt-şult etdi-de, tiz ýuwundy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.