şalpyldatmak işlik

Şalpyldyly ses çykarmak, şalpyldyly ses etdirmek.

  • Oglanjak ýabyň başynda taýajygyny suwa şalpyldadyp otyrdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, t sesi d sesine öwrülýär.

Meselem şalpyldatmak - şalpyldadýar, şalpyldadar, şalpyldadypdyr.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.