şalpyldamak işlik

Şalpyldyly ses çykmak, şalpyldyly seslenmek.

  • Çalajan bolup, ýatan balyk guýrugyny bulanda, suw-da şalpyldaýardy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.