şalpy-şaraň

Öl-myžžyk bolan, ezilen (egin-eşik hakynda).

  • Egnindäki dony bütinleý şalpy-şaraňdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.