şalman

Kesilen uly ýogyn agaç, pürs.

  • Şalmanlar simleri zordan göterýärdiler. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.