şalkyldy

Ýumşak, suwuk zatlaryň bir ýere batly düşmegi we ş. m. zerarly döreýän ses.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.