şalkyldamak işlik

Şalkyldyly ses çykmak, şalkyldyly seslenmek.

  • Şalkyldap gaçmak.

  • Şalkyldap ýykylmak.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.