şalha-şalha

Ýyrtyk-ýirik, ýyrtyk-ýyrtyk (geýim hakda).

  • Ile gülki, masgara-şalha-şalha donuňyz. (Ata Salyh)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.