şalgam

Botanika Şugundyra meňzeş süýjümtik gök önüm.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.