şakyrdy şa‧kyr‧dy

 1. Daş, demir we ş. m. zatlaryň bir bada biri-birine batly degmeginden döreýän gaty sesi aňladýan söz.

  • Biline gowanyň bagy oralan ýogyn pürs durdugyça batlanyp aýlanýardy, onuň şakyrdysy jaýlara düşüp ýaňlanýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Şol wagt komandiriň ozal barlap gözden geçiren içki tamynda uly bir şakyrdy boldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Göçme manyda Eýläk-de-beýläk edilýän hereket, galmagal, zenzele.


Duş gelýän formalary
 • şakyrda
 • şakyrdady
 • şakyrdylardan
 • şakyrdylaryň
 • şakyrdyly
 • şakyrdysy
 • şakyrdysyna
 • şakyrdysyndan
 • şakyrdysyny
 • şakyrdysynyň
 • şakyrdyň