şakyrdamak şa‧kyr‧da‧mak işlik

Şakyrdyly ses çykmak, şakyrdyly seslenmek.

  • Darajyk gysby ýodanyň gyýçak daşlary düýeleriň ýasy dabanlarynyň astynda şakyrdaýar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Sähet işigi emaýlyk bilen açjak boldy, emma bolmady, gabsa-da şakyrdady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • şakyrdady
  • şakyrdady-da
  • şakyrdap
  • şakyrdaýan
  • şakyrdaýar
  • şakyrdaýardy