şakgyldatmak işlik

Şakgyldyly ses çykartmak, şakgyldyly ses etdirmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, t sesi d sesine öwrülýär.

Meselem şakgyldatmak - şakgyldadýar, şakgyldadar, şakgyldadypdyr.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.