şakgalatmak işlik

Kesip, çapyp, bölek-bölek etdirmek, bölekletmek.

  • Goýnuň etini ur-tut şakgalatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, t sesi d sesine öwrülýär.

Meselem şakgalatmak - şakgaladýar, şakgaladar, şakgaladypdyr.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.