şakgalamak işlik

Kesip, çapyp, bölek-bölek etmek, böleklemek.

  • Şakgalap taşla diýseň başaryn. («Sowet edebiýaty)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.