şakga-şakga şak‧ga-şak‧ga

Tizlik bilen, hasyr-husur, şark-şurk, ur-tut, eglenmän.

  • Şu wagt bir gelin ediner ýaly zadymyz hem bar, şakga-şukga guda bolaga-da oturybereliň! (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)