şahsyýetlik

[şahsy:ýetlik]

Şahsyýete degişlilik, şahsyýete has bolan.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem şahsyýetlik - şahsyýetligi.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.