şahalamak işlik

Şaha emele gelmek, şaha çykarmak, şaha ýaýratmak.

  • Gögerenleri-de ugursyz, pessejik boýly, az şahalapdyr. (N. Jumaýew, Ak Derek)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.