şagyrdatmak işlik

Şagyrdyly ses çykartmak, şagyrdyly ses etdirmek.

  • Ol, etegindäki daşy şagyrdadyp dökdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, t sesi d sesine öwrülýär.

Meselem şagyrdatmak - şagyrdadýar, şagyrdadar, şagyrdadypdyr.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.