şagyrdamak şa‧gyr‧da‧mak işlik

Şagyrdyly ses etmek, şagyrdyly seslenmek.

  • Gury ýylgynlar güýçli ýelde şagyrdap ses edýärdiler.

  • Düýbi deşilen haltadan erik kişdeleri şagyrdap döküldi.


Duş gelýän formalary
  • şagyrdady-da
  • şagyrdamak
  • şagyrdansoň
  • şagyrdap
  • şagyrdaýan
  • şagyrdaýardy