şagyrdamak işlik

Şagyrdyly ses etmek, şagyrdyly seslenmek.

  • Gury ýylgynlar güýçli ýelde şagyrdap ses edýärdiler.

  • Düýbi deşilen haltadan erik kişdeleri şagyrdap döküldi.