şagyrdaşmak işlik

Şagyrdyly seslenişmek, bilelikde şagyrdamak.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.