şaglawuk şag‧la‧wuk

Ýokardan güýçli inýän suwuň akymy, ýokardan şaggyldap inýän suwuň akýan ýeri.

 • Oglanlar şaglawuga suwa düşmäge gitdiler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şaglawuk - şaglawugy.


Duş gelýän formalary
 • şaglawuga
 • şaglawugy
 • şaglawugynda
 • şaglawugyny
 • şaglawugynyň
 • şaglawugyň
 • şaglawukdan
 • şaglawuklar
 • şaglawuklary
 • şaglawuklaryny
 • şaglawuklaryň