şaglawuk

Ýokardan güýçli inýän suwuň akymy, ýokardan şaggyldap inýän suwuň akýan ýeri.

  • Oglanlar şaglawuga suwa düşmäge gitdiler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem şaglawuk - şaglawugy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.