şaglaşmak işlik

seret şaggyldaşmak

  • Ýakymly howasy göwnüňi açýar. Maşynlar şaglaşyp her ýaňa geçýär. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.