şaggyldatmak işlik

Şaggyldyly ses çykartmak, şaggyldyly ses etdirmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, t sesi d sesine öwrülýär.

Meselem şaggyldatmak - şaggyldadýar, şaggyldadar, şaggyldadypdyr.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.