şaggyldamak işlik

Şaggyldyly ses çykarmak, şaggyldyly seslenmek.

  • Suw şaggyldap akýar.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.