şaggyldaşmak işlik

Şaggyldyly ses edişmek, şaggyldyly seslenişmek.

  • Şaggyldaşyp bulaklar akýar.

  • Şaglawuklar- dan şaggyldaşyp suw akýar.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.