şagalaňly şa‧ga‧laň‧ly sypat

Dabaraly, şatlykly, şowhunly.

  • Hatda Halnazaryň gapysyndaky şagalaňly owaz hem kesildi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Şeýle şagalaňly şatlyk bir günde, Uzak günde deňiz gözýetiminde. (N. Amanow, A. Kowusow, Balykçylar)