şagalaňçy

Şaglaňy gowy görýän, şüweleňçi.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.