şagalaň şa‧ga‧laň at

Dabara, şowhun, şadyýanlyk.

 • Goturdepäniň gündizki şagalaňy uzak gijesi bilen tä daň atýança şowhunly dowam eden bolsa gerek. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Olar gowaçalaryň ileri ýüzüni kesip geçýän gyrasy seýrek tally ýabyň bäri ýüzündäki uly peli otamaga düýn ikindin şagalaň bilen giripdirler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Baýyň gyzy şagalaňda şaýlanar, Pukara ýigitler neneň öýlener. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • şagalaňa
 • şagalaňda
 • şagalaňdan
 • şagalaňdy
 • şagalaňlara
 • şagalaňlarda
 • şagalaňlary
 • şagalaňlaryna
 • şagalaňly
 • şagalaňlygy
 • şagalaňlygyň
 • şagalaňlyk
 • şagalaňsyz
 • şagalaňy
 • şagalaňynda
 • şagalaňyndan
 • şagalaňyny
 • şagalaňynyň
 • şagalaňyň
 • şagalaňyňy