şabratmak şab‧rat‧mak işlik

Seçelendirip goýbermek, seçelendirmek.

  • Şar gara saçlaryny maýdaja örtüp, garagotazyň bagy ýaly şabradyp, ikiýan çekgesinden goýberipdir. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Ýürek gyňajyň seçeklerini şabradyp goýbermek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şabratmak - şabradýar, şabradar, şabradypdyr.


Duş gelýän formalary
  • şabradyp