şabramak şab‧ra‧mak işlik

Seçelenip dökülip durmak, seçelenmek (saç, seçek we ş. m. hakda).

  • Onuň ýüpek ýaly saçlary çabrap dur.


Duş gelýän formalary
  • şabram
  • şabran
  • şabrap
  • şabraň