şabram şab‧ram

Seçelenip dökülip duran (saç, seçek we ş. m. hakda).

  • Ýaňagyna döküp, şabram saçlarňy, Läle gyz, Gyzlargül daýrasyn çalýar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Ir turup örseň perim, şabram gara zülpüň darap, Aý ýüzüňni görmesem, bolýar meniň halym harap. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)