şabraşmak şab‧raş‧mak işlik

Seçelenişip dökülişip durmak, seçelenişmek (saç, seçek we ş. m. hakda).

  • Onuň hemme saçlary.


Duş gelýän formalary
  • şabraşyp