şabraşmak işlik

Seçelenişip dökülişip durmak, seçelenişmek (saç, seçek we ş. m. hakda).

  • Onuň hemme saçlary.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.