şaňlawuk şaň‧la‧wuk

seret şaňňy

  • Şaňlawuk çaga sesi bilen: -- Girmäge rugsatmy?! -- diýip gygyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şaňlawuk - şaňlawugy.