şaňňyrdawuk şaň‧ňyr‧da‧wuk

Şaňňyldyly ses edýän, şaňňyrdyly seslenýän.

  • Şaňňyrdawuk şaýly gelinler, gyzlar. Özbaşlaryna syrykdylar bir ýaka. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şaňňyrdawuk - şaňňyrdawugy.