şaňňyrdamak şaň‧ňyr‧da‧mak işlik

Şaňňyrdyly ses çykmak, şaňňyrdyly seslenmek.

  • Aýnalar şaňňyrdap ses etdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • şaňňyrdady
  • şaňňyrdamak
  • şaňňyrdap