şaýlanmak şaý‧lan‧mak işlik

Gerekli şaý bilen üpjün edilmek, şaý tutulmak, beslenmek.

 • Ol, Halnazaryň şaýlanýanyny görüp, özüne hossar tapany üçin hork-hork edip aglady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Aýlar gelýär aýlanyp, Gyzlar gelýär şaýlanyp, Çyk içerden gelneje, Dädem gelýär saýlanyp. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)


Duş gelýän formalary
 • şaýlanan
 • şaýlananda
 • şaýlananlarynda
 • şaýlanar
 • şaýlandy
 • şaýlandym
 • şaýlanmak
 • şaýlansam
 • şaýlanyp
 • şaýlanypdylar
 • şaýlanypdyr
 • şaýlanýanyny
 • şaýlanýar
 • şaýlanýardylar