şaýatlaşmak şa‧ýat‧laş‧mak işlik

[şa:ýa:tlaşmak]

Jedelde, dawada şaýat görkezişmek.

  • Meniň pikirimçe bu barada dawalaşyp, şaýatlaşyp ýörer ýaly ýok. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • şaýatlaşyp